Scheidsrechters vv Hapert

Het streven van vv Hapert is om leden en supporters ook kennis van de spelregels en respect voor officials en tegenstanders bij te brengen. In dat kader wordt jaarlijks in september/oktober voor de eerstejaars C-spelers een cursus pupillenscheidsrechter georganiseerd. Tijdens deze korte cursus van 2 avonden worden deze spelers voorbereid om zelfstandig wedstrijden van de F- en E-pupillen te leiden. Uiteraard staat het anderen (oudere spelers, ouders, begeleiders) vrij om aan deze opleiding deel te nemen. Als de groep te groot is wordt een tweede opleiding gepland in januari/februari.

De eerstejaars C-spelers zijn verplicht om mee te doen met deze cursus en daarna twee wedstrijden te fluiten. Dit wordt beschouwd als een onderdeel van de voetbalopleiding zoals die door vv Hapert wordt aangeboden. Daarna heeft de speler de keuze om als scheidsrechter actief te blijven of te stoppen. Door te ervaren hoe lastig de taak van de scheidsrechter is verwachten we meer begrip van de spelers naar de scheidsrechter in hun eigen wedstrijden, ook als daarin foute beslissingen worden genomen.

Waarom scheidsrechter?
vv Hapert stimuleert spelers, ouders en begeleiders om als scheidsrechter actief te worden en te blijven. In de eerste plaats omdat je hierdoor meer begrip krijgt voor degene, die de taak en de verantwoordelijkheid heeft om alles te zien, in een fractie van een seconde te beoordelen en vervolgens de bijbehorende beslissingen te nemen volgens de spelregels en binnen de geest van de wedstrijd. Hopelijk vertaalt dat begrip zich in respectvol gedrag. Daarnaast ga je beseffen hoe belangrijk het is om de spelregels te kennen. Pas dan kun je beoordelen of de scheidsrechter gelijk heeft en vaak kun je er als speler je voordeel mee doen.

Daarnaast is de vereniging vanzelfsprekend zeer geholpen is met jonge enthousiaste vrijwilligers, die ook nog eens volgens de regels de wedstrijden kunnen leiden. Je leert als scheidsrechter ontzettend veel over het mooie spelletje voetbal, de spelregels, het snel nemen van beslissingen en het omgaan met kinderen en volwassenen. Bovendien is het ongelooflijk leuk om te doen. Doorgaans fluiten de jeugdscheidsrechters één keer in de twee à drie weken.

Waardering
vv Hapert waardeert het enorm als (jonge) mensen zich als vrijwilliger willen inzetten voor de vereniging en daarom krijgt iedere scheidsrechter na de wedstrijd een paar consumptiebonnen. Verder proberen we ieder jaar een leuk uitje te regelen voor de jeugdscheidsrechters.

Begeleiding
Jeugdscheidsrechters bij vv Hapert staan er niet alleen voor. Om er zorg voor te dragen dat scheidsrechters plezier hebben in hun hobby en dat zij zich ontwikkelen in hun eigen tempo, is er binnen vv Hapert een speciaal team van begeleiders voor de jeugdscheidsrechters actief. De begeleiders zijn voor een groot deel zelf al meerdere jaren actief als (jeugd)scheidsrechter en benaderen de jonge scheidsrechters altijd op een positieve manier en geven opbouwende kritiek. Ook de leiders van de beide teams waaraan leiding is gegeven worden actief bij de beoordeling en begeleiding betrokken.

Ontwikkeling
Als het fluiten bevalt en de begeleider vindt dat er een goede ontwikkeling is te zien, dan bestaat de mogelijkheid om een vervolgcursus te doen. In eerste instantie zal dat waarschijnlijk de cursus juniorenscheidsrechter zijn, gericht op het leiden van wedstrijden van D- en C-teams. Maar ook de cursus Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS-cursus), voor het fluiten van alle jeugd- en seniorenwedstrijden binnen de vereniging of voor de KNVB, is mogelijk. Aanmelding voor een cursus gaat altijd in overleg met de coördinator jeugdscheidsrechters.

Later instromen
Ook jeugdspelers die in eerste instantie niet deelnemen aan de cursus pupillenscheidsrechter kunnen later alsnog scheidsrechter worden. Hetzelfde geldt voor andere personen, zoals ouders, leiders, (voormalige) spelers van seniorenelftallen, die graag voetbalwedstrijden leiden of meer willen leren over de spelregels. Geïnteresseerde personen kunnen zich melden bij de coördinator jeugdscheidsrechters Jos Minkels. In overleg worden dan de opties bekeken. Bijvoorbeeld welke leeftijdscategorie je wil fluiten en of je wel of geen cursus gaat volgen.

Jo Faes
Jos Minkels
Coördinatoren jeugdscheidsrechters vv Hapert