Beste leden van vv Hapert,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2019-2020 hebben we in november 2020 uitgesteld vanwege de toen geldige corona maatregelen. Als bestuur gaven we destijds de voorkeur aan een samenkomst met leden. Gesteund door de corona spoedwet, die het mogelijk maakt om een ALV 4 maanden uit te stellen, en hopende op minder beperkende maatregelen, hebben we eind vorig jaar besloten om dit voorjaar een ALV in te plannen.

Aangezien enige vorm van samenkomst momenteel nog altijd niet toegestaan is en verder uitstel niet meer mogelijk is, zijn we genoodzaakt de ALV over seizoen 2019-2020 digitaal te laten plaatsvinden. Voor de digitale ALV is deze datum vastgesteld: vrijdag 23 april 2021, aanvang 19:30 uur

Om een digitale ALV in goede banen te lijden en iedere deelnemer van te voren te voorzien van de juiste stukken (agenda en notulen) vragen we je om je via de onderstaande link in te inschrijven. Inschrijven kan tot dinsdag 20 april 2021.
Alleen leden die zich hebben ingeschreven ontvangen tijdig de benodigde stukken en de MS Teams aanmeldlink.

Op de agenda van de digitale ALV vv Hapert seizoen 2019-2020 worden alleen de noodzakelijke onderwerpen behandeld zoals financiële verantwoording, bestuursverkiezing en vaststelling contributie. Andere onderwerpen worden doorgeschoven naar een moment wanneer een samenkomst met leden weer is toegestaan.

Door de leden kunnen ook kandidaten worden voorgedragen: een persoon gesteund door minimaal 5 leden conform artikel 12 statuten vv Hapert. Kandidaten dienen uiterlijk 16 april 2021 bij het Secretariaat aangemeld te worden.

Ga hier naar het aanmeldformulier

Met vriendelijke groeten,
Bestuur vv Hapert