Zoals al een tijdje geleden belooft volgt hier de terugkoppeling m.b.t. de ouderavond die we hebben gehouden op vrijdag 19 maart 2019.
De goed bezochte avond voorzag duidelijk in een behoefte en is derhalve voor herhaling vatbaar.Er zijn die avond diverse punten besproken en ingebracht.We kunnen niet elk punt apart benoemen en hebben het daarom teruggebracht naar 3 kernpunten.

-prestatief / recreatief voetballen / plezier

-goede begeleiding op de teams / bijzondere kinderen

-vrijwilligersbeleid / verplicht vrijwilligerswerk

Deze punten zijn ook een bevestiging naar de jeugdcommissie en het hoofdbestuur toe want al deze punten hebben al langere tijd de aandacht.

Bij deze hebben we bij elk punt het standpunt van de club toegevoegd en de evt. reeds gemaakte stappen hierin.

  • Prestatief / recreatief voetballen met plezier.

Het beleid van vv Hapert is er op gericht om iedereen op zijn eigen niveau met plezier te laten voetballen. Tevens heeft vv Hapert het streven om zo hoog mogelijk te spelen met zelf opgeleide spelers. Dit houdt in dat er zowel recreatief als prestatief wordt gedacht. Maar het een mag nooit ten koste gaan van het ander. Er zal dus net zoveel inspanning moeten worden gedaan voor een op papier recreatief team en een prestatief team.

Dat het niet altijd meevalt om op elk team de juiste begeleiding te krijgen is helaas een gegeven. Net zoals het een feit is dat het makkelijker is om trainers te krijgen voor een selectieteam dan voor een niet-selectieteam. Vv Hapert is geen grote club en in sommige gevallen kunnen we per leeftijdscategorie geen 2 op meerdere teams op de been brengen. Gevolg is dat je binnen die leeftijd een grote variatie ziet qua spelers. Technisch, mentaal en fysiek kunnen de verschillen erg groot zijn. Dit kan in een team problemen opleveren en sommigen het plezier ontnemen.

Tevens kan het gebeuren dat er in een leeftijdscategorie net teveel of net te weinig spelers zijn. Ook dat is voor de club telkens weer een lastig verhaal en moeten er allerlei noodmaatregelen genomen worden.

Tijden veranderen en om ons heen zien we steeds meer samenwerkingsverbanden tussen clubs om deze problemen op te lossen. Ook vv Hapert kijkt verder en bekijkt de mogelijkheden tot samenwerking met andere clubs met nog steeds hetzelfde doel voor ogen: iedereen met plezier laten voetballen op zijn eigen niveau.

  • Goede begeleiding op de teams / bijzondere kinderen.

Zoals hierboven reeds benoemd heeft elk team recht op de juiste begeleiding. Maar dat kan voor elk team weer anders zijn. Sommige teams willen een echte trainer met serieuze oefeningen en minimaal 2 keer in de week trainen om op zaterdag te presteren maar andere teams vinden het prima om 1x te trainen en zaterdags een potje te voetballen waarbij het vooral gezellig moet zijn.

Verschillende wensen dus en aan de club de taak om dit allemaal in te vullen. En daar wordt ook van alles aan gedaan maar vaak kunnen we niet zonder de hulp van de ouders. Het is geen “u draait, wij vragen”. De club kan geen blik opentrekken. Daarom vragen we ook begrip als het een keer niet lukt en behalve begrip vragen we dan ook uw hulp. Het is makkelijk om langs de lijn kritiek te leveren. Kom dan helpen, zeggen we dan.

Ook hebben we te maken met bijzondere kinderen. Hiervoor is vaak extra begeleiding nodig en dat kan de club niet altijd bieden. We hebben te maken met vrijwilligers met goede bedoelingen, geen professionals met een pedagogische achtergrond. Dus hier ligt dan de verantwoordelijkheid grotendeels bij de ouders.

De club, en ook de gemeente, wil zoveel mogelijk faciliteren waar het kan maar loopt ook een keer tegen zijn grenzen aan. Daarom is het ook erg belangrijk dat er op deze teams een goede begeleiding staat die hier mee overweg kan en regels kan stellen en handhaven.

  • Vrijwilligersbeleid / verplicht vrijwilligerswerk.

Het belangrijkste punt van de avond was toch het vrijwilligersbeleid.

Voor elke vereniging het grootste pijnpunt. De meerderheid in de vergadering gaf duidelijk aan dat er wat hen betreft meer verplicht vrijwilligerswerk mocht komen. Dit gebeurt ook al bij diverse andere verenigingen. Ook zou er een coördinator benoemd moeten worden.

Hierin heeft vv Hapert al doorgepakt. Er is een vrijwilligerscommissie opgericht die bestaat uit Anja Dirkx en Aron van de  Ven. Zij zijn al voortvarend te werk gegaan en hebben al meerdere mensen benaderd en binnengehaald voor diverse functies. Anja is ook de schakel naar “de nieuwe generatie”, dus alles tot en met de O13. In die vijver is nog veel te halen voor de club.

Het verplichten van vrijwilligerstaken is op dit moment nog niet actueel maar kan dat in de toekomst zeker wel worden. En als het niet met vrijwilligers kan worden opgelost zullen er mensen ingehuurd moeten worden wat dan ook consequenties zal hebben voor de contributie en dat willen we voorkomen.

Als we met z’n allen een stukje van het werk doen is de belasting niet hoog en ben je toch betrokken bij de club. En dat is ook wat we willen zijn bij vv Hapert. Een club voor en door de mensen uit Hapert waar iedereen zich thuis voelt. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Voetbalvereniging Hapert

KNVB filmpje: Back to Basics: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w