Dinsdag 19 maart jl. is er in de kantine van vv Hapert een bijeenkomst geweest voor alle ouders van de jeugdleden van vv Hapert.
Op deze avond konden de ouders sparren met leden van de jeugdcommissie en hoofdbestuur over diverse zaken die spelen binnen de voetbalvereniging.
De avond trapte af met een filmpje van de KNVB waar op cartoonachtige wijze de problemen van een vereniging in deze tijd uiteengezet werden.
Erg verhelderend en daarom zetten we hieronder nogmaals de link zodat iedereen dit nog een keer kan terugkijken.
In grote lijnen ging de avond over het vrijwilligersbeleid, recreatief en prestatief voetballen en begeleiding van teams.
Het verslag is ondertussen binnen de jeugdcommissie en het hoofdbestuur besproken en er besloten om er binnenkort een brainstormsessie aan te wijden.
Hieruit zullen dan de nodige actiepunten en/of standpunten komen die we aan het begin van het seizoen via de website zullen communiceren.
Mocht u toch nog met vragen zitten of heeft u suggesties, schroom niet om een van de leden van het hoofdbestuur of de jeugdcommissie aan te spreken.
Een van de actiepunten die we hadden is het optuigen van een vrijwilligerscommissie en daar is de eerste aanzet tot gemaakt.
Ook hierover zal nog nader bericht volgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Voetbalvereniging Hapert