De Jeugd- en technische commissie zijn afgelopen maanden druk bezig geweest met de teamindelingen voor volgend seizoen. Iedereen is natuurlijk benieuwd in welk team hij of zij gaat komen en het is altijd weer spannend, vooral voor de spelers. De teams staan vrijdag 7 juni vanaf 18.00 uur op de website van vv Hapert: www.vvhapert.nl

We hebben enkele uitgangspunten gehanteerd bij het maken van de indelingen. Dat geeft hopelijk genoeg duidelijkheid voor spelers, ouders en kader. Zoals met alles kunnen we het nooit voor iedereen goed doen maar alles is naar eer en geweten gedaan en er is niet over 1 nacht ijs gegaan. Alle scenario´s zijn bekeken en doorgesproken en wat er uiteindelijk is uitgekomen is in onze ogen de beste optie.

Afgelopen jaar zijn we onaangenaam verrast door zeer late afmeldingen waardoor er diverse teams in de personele problemen zijn gekomen. We hopen dat alle ouders en spelers beseffen dat al het werk voor niets kan zijn geweest als dat komend seizoen weer gebeurt.

Let op! De indelingen worden op de site gepubliceerd en daarom moeten we rekening houden met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Omdat er door diverse ouders is aangegeven dat hun kind niet met naam op de site mag zullen er bij sommige teams namen zijn afgeschermd. Wilt u alsnog toestemming geven? Graag een berichtje naar ledenadministratie@vvhapert.nl.

Uitgangspunten voor de indelingen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Er is uitgegaan van indelen op leeftijd. Tot voor kort waren er alleen leeftijdsgroepen waar eerste- en tweedejaars bij elkaar zaten Nu zijn er competities voor alle leeftijden. Omdat de KNVB dit ook stimuleert is er besloten dit te doen waar het mogelijk en wenselijk is. Uiteraard zijn er altijd spelers die hoger of lager geplaatst kunnen worden om diverse redenen. Dus waar je bijvoorbeeld eerst van de O13 naar de O15 ging is er nu ook een O14 mogelijkheid. Dan speel je dus tegen leeftijdsgenoten.
  • Er is bij elke speler gekeken welk team het beste past bij zijn kwaliteiten, zowel sociaal/emotioneel als technisch. Ook is er tot op bepaalde hoogte gekeken naar wie er qua groep het beste bij elkaar passen.

Gevolgde werkwijze en globale planning.

  • Door het seizoen heen spelers geobserveerd door trainers/leiders en TC.
  • In februari – maart: invullen beoordelingsformulieren door trainers/leiders.
  • Maart/april: maken voorlopige 1e indeling door de Technische Jeugdcommissie.
  • April/mei: terugkoppeling en bespreking met trainers/leiders van de teams.
  • Mei: eventuele aanpassingen en voorlopige definitieve indelingen maken, door de Jeugdcommissie.
  • Begin juni: bekend maken op de website.
  • Augustus/september of tijdens seizoen: zo nodig aanpassingen in de indelingen.

Eventueel nog aanpassingen in augustus/september of tijdens seizoen.

In augustus en september kan blijken dat het in bepaalde gevallen toch beter is om spelers alsnog te verschuiven naar een ander team. Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn omvang van het team, of spelers die bij nader inzien beter passen in een ander team. Die verschuivingen worden goed en duidelijk vooraf gecommuniceerd met de betreffende spelers, ouders en leiding van het team. Zo is de groep O15 nu eigenlijk te groot. Mocht dit zo blijven dan zal er een speler van de O15 in de O14 geplaatst kunnen worden.

Ook gedurende het seizoen kan het incidenteel voorkomen dat er verschuivingen plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat duidelijk vooraf gecommuniceerd wordt met de betreffende spelers, ouders en leiding van het team.

Nieuwe aanmeldingen van jeugdspelers tijdens het seizoen.

Vooral bij de leeftijdscategorie O8, O9, O10 en 011 komt het regelmatig voor dat er nieuwe aanmeldingen komen tijdens het seizoen. Als de teams in die categorie voldoende spelers hebben, kunnen die nieuwe spelers niet meteen in de competitie mee doen (wel trainen). Als er voldoende nieuwe aanmeldingen zijn, kan er een extra nieuw team in die categorie worden gemaakt. Als het qua aantallen nodig of gewenst is, zullen er dan eventueel ook aanpassingen plaatsvinden in bestaande teams.

Vragen over de indelingen.

Heeft u als speler of ouder vragen of opmerkingen over de indelingen van de nieuwe teams, dan kunt u hierover contact opnemen met Ruud Teunissen, jeugdvoorzitter van vv Hapert: jeugdvoorzitter@vvhapert.nl

Met sportieve groeten,

Jeugdcommissie vv Hapert.