Beste leden van vv Hapert,

SAMENKOMEN IS EEN BEGIN

BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG

SAMENWERKEN IS EEN GROOT SUCCES

Zo begon onze voorzitter Gerard Straatman in januari zijn Nieuwjaars speech, nog onwetend over wat ons nog allemaal te wachten stond. Toch kunnen deze woorden als profetisch worden beschouwd. Samenkomen, bij elkaar blijven en samenwerken, het zijn woorden die dit jaar een diepere betekenis hebben gekregen.

Aan het eind van ieder jaar wordt er teruggeblikt. Net als bij een voetbalclub doet iedereen dat op zijn eigen manier, heeft ieder zijn eigen persoonlijke herinneringen en zijn eigen wensen, voornemens en verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Hoe anders is het nu.

Het jaar 2020 zal voor altijd in ons collectieve geheugen blijven als het jaar van Corona. Het jaar dat de voetbalcompetities werden afgebroken, dat we binnen moesten blijven, dat we elkaar niet meer konden ontmoeten. Stilte op en langs de velden waar het normaal zo levendig is, stilte in de kantine waar het altijd zo gezellig is.

Maar het jaar is bijna voorbij en 2021 staat voor de deur, het jaar van de hoop.

Laten we hopen dat we straks weer kunnen samenkomen op het voetbalveld.

Laten we hopen dat we bij elkaar kunnen blijven en dat we door samen te werken er een prachtig jaar van kunnen maken.

 

Wij hopen op en wensen u een voorspoedig, sportief en gezond 2021!

 

Bestuur vv Hapert.