Breaking news
 1. Hapert wint welverdiend van DBS
 2. Jo10-1 ongeslagen Kampioen in de 2de klasse in het 4de kwart
 3. Gezocht bij vv Hapert: Trainers JO15-2 en JO17-2 voor seizoen 2022-2023
 4. Opgelet! Zondag 22 mei speelt Hapert thuis tegen DBS
 5. Hapert zegeviert in derby tegen Bladella
logo VDL

Contributie

Mini’s & JO7 m/v JO8 & JO9 m/v JO10 & JO11 m/v JO12 & JO13 m/v JO14 & JO15 & MO15 m/v JO16 & JO17 m/v JO18 & JO19 m/v Senioren m/v
€60,00- €100,00- €100,00- €100,00- €125,00- €125,00- €125,00- €175,00-

*De contributie wordt berekend per seizoen

Regels Contributie

 • Nieuwe aanmeldingen en afmeldingen van leden kan enkel via de site van vv Hapert. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn aan- en afmelding bij de vereniging.
 • Aanmelding geldt voor een volledig seizoen. Het lidmaatschap wordt vervolgens jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk voor 31 mei (of 15 juni deadline overschrijvingen) schriftelijk of via email bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvhapert.nl) wordt opgezegd.
 • Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd.
 • Een nieuw lid is pas speelgerechtigd bij volledige betaling van de contributie via automatische incasso.
 • In het geval een automatische incasso gestorneerd wordt, dient u zelf direct actie te ondernemen en het achterstallige bedrag over te maken op rekeningnummer NL18RABO0119004763 met vermelding van de naam van het betroffen lid.
 • Het enige juiste rekening nummer voor betaling van contributie is: NL18RABO0119004763
 • De contributie is opgebouwd uit:
  • verenigingscontributie voor een spelend/passief lid € 40,- per seizoen
  • een toeslag voor de spelactiviteit (verschilt per leeftijdscategorie)
 • Indien een lid in de loop van het seizoen wordt ingeschreven, is de volgende staffel van toepassing
  • Aanmelding voor 31 december 100%
  • Aanmelding vanaf 1 januari 50%
 • De contributiefactuur wordt aan het begin van het verenigingsjaar (= 1 juli) verstuurd.
 • De facturen die per email verstuurd zijn komen van noreply@sportlinkservices.nl, en hebben als onderwerp Factuur vv Hapert
 • Als u niet van automatisch incasso gebruik maakt, betaalt u per factuur. Let wel op dat u op tijd betaalt. Wij sturen u de facturen voor de contributies 2020 – 2021 toe. De volledige contributie dient betaald te zijn voor 31 augustus 2020. Indien op die datum de contributie niet is bijgeschreven op de bankrekening van vv Hapert, geldt een boete van € 15,00. Bij het overmaken via internetbankieren s.v.p. het lidmaatschapsnummer en factuurnummer vermelden, evenals de naam van degene voor wie u betaalt.
 • Bij het niet betalen van de contributie, wordt begin september een herinnering verstuurd. Wordt ook deze niet voldaan, dan volgt per 22 september een uitsluiting van het deelnemen aan trainingen en het spelen van wedstrijden. De verplichting tot het betalen van de contributie blijft overigens wel bestaan.
 • Hebt U vragen over uw factuur of de betaling daarvan mail dat dan naar ledenadministratie@vvhapert.nl
 • Opzegging in de periode 1 juni tot en met 31 augustus betekent dat een bedrag van € 20,00 is verschuldigd ter dekking van door de KNVB aan vv Hapert in rekening gebrachte bondscontributie en verzekeringspremie.
 • Een opzegging tijdens het seizoen, geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de contributie.
 • Er is wel eens vraag naar een aangepaste contributie, omdat men zo nu en dan eens meespeelt. De zg. “reserve leden”. Het bestuur is echter van mening dat dit volstrekt oncontroleerbaar is (zo bleek ook in de praktijk), en dat dit behoorlijk wat precedenten schept. Ook administratief is het heel moeilijk te verwerken. Het is ook vrij uitzonderlijk dat er zo’n regeling zou zijn, heel veel sportclubs kennen dit niet. Bovendien is voetbal een teamsport waarbij ervan uit gegaan mag worden dat spelers zich voor het team inzetten. Daarom is besloten definitief geen “reserve leden” regeling te hanteren. Men is lid of niet.
 • Wanneer een jeugdspeler dispensatie heeft, betaalt hij de contributie welke bij zijn leeftijd hoort.

Extra info

 • Ik ben alleen trainer/leider/vrijwilliger, waarom moet ik dan als KNVB-lid ingeschreven zijn:
  • Het is verplicht om iedereen die actief is binnen een vereniging in te schrijven als KNVB-lid. U bent dan o.a. verzekerd vanuit een collectieve regeling.
 • Betaal ik als KNVB-lid ook contributie:
  • Nee, vv Hapert betaald wel een bijdrage voor elk KNVB-lid aan de KNVB.
 • Kan ik bij meerdere verenigingen (KNVB-) lid zijn:
  • Ja, dat kan, u kunt echter slechts bij 1 vereniging spelend lid zijn.
 • Als uw zoon of dochter gescheiden ouders heeft, kan hij/zij dan bij meerdere verenigingen spelend lid zijn:
  • In de meeste gevallen is dit mogelijk.