In het verleden was het volgen van een verkorte spelregelcursus en het fluiten van een tweetal jeugdwedstrijden (toen nog categorie F en E, in 2017/2018 omgedoopt tot O8, O9, O10, O11 en O12) een standaard onderdeel van de voetbalopleiding bij VV Hapert. Toen de KNVB heeft besloten om bij jeugdwedstrijden t/m O10 geen scheidsrechter maar een spelbegeleider aan te stellen is dit stil gevallen. Het gevolg daarvan is dat de trainers/leiders nu vaak de wedstrijd van hun eigen team ook moeten fluiten. Dat wordt als onwenselijk beschouwd omdat ze daardoor onvoldoende toe komen aan hun eigenlijke taak. Ook is de aanwas van nieuwe scheidsrechters opgedroogd en hebben we in toenemende mate problemen om de wedstrijden van JO13 en hoger van een scheidsrechter te voorzien.

Het jeugdbestuur heeft in samenspraak met het hoofdbestuur besloten om de spelregelcursus en het fluiten van een tweetal wedstrijden weer op te nemen in het opleidingsprogramma van onze jeugdspelers. Dit gaat gelden voor alle leden in het jaar dat ze 14 of 15 worden.

De eerste groep zal starten begin 2023. De cursusavonden worden (onder voorbehoud van tijdige besluitvorming) gepland op woensdag 18 en woensdag 25 januari, aanvang 18u15. Indeling van deze avonden: 18u15 – 19u00 theorie (spelregels) in de kantine, aansluitend oefenen tijdens de training van JO11 en JO12. Deze training zal vanaf 19u in wedstrijdvorm plaats vinden en alle cursisten zullen daarbij kort scheidsrechter zijn. Er zullen ook enkele mensen van VV Casteren deelnemen aan deze opleiding.

We zijn ons bewust van de impact op de cursisten. Soms is de scheidsrechter net zo groot als de spelers. Ineens als spelleider/scheidsrechter moeten optreden valt niet mee. Een slapeloze nacht door de spanning, een huilbui voor de wedstrijd, het komt allemaal voor. Eenmaal in het veld loopt het dan meestal niet meer zo’n vaart, maar durven fluiten is in het begin voor de meesten best moeilijk. Dat dit voor de leiders (en spelers en hun ouders) van die teams wat extra belasting met zich meebrengt (er wordt niet altijd goed en consequent gefloten) begrijpen we heel goed, maar ook dit moet geleerd kunnen worden. Dat begint onderaan om vervolgens op te kunnen klimmen en het gaat gepaard met fouten. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Na de verplichte twee wedstrijden fluiten verwachten we hier enkele scheidsrechters aan over te houden voor de komende tijd. Dat was in het verleden ook altijd zo. Dit is geheel vrijwillig. Als blijk van dank krijgen ze na de wedstrijd een paar consumptiemunten. Degene die na twee wedstrijden stopt heeft mogen ervaren hoe lastig het is om een wedstrijd te leiden en hopelijk vertaalt zich dat in begrip voor de arbiters bij hun eigen wedstrijden (en dat is de hoofddoelstelling van ons beleid). Tevens zijn ze zich bewust geworden van het feit, dat het handig (zo niet noodzakelijk) is om in ieder geval de belangrijkste spelregels te kennen.

De ontwikkeling van de jeugdscheidsrechters wordt nauwgezet gevolgd en begeleid. Ook de leiding van beide teams wordt betrokken bij het begeleiden van de jeugdscheidsrechter. De tegenstander ontvangt voor de wedstrijd een evaluatieformulier waarop na de wedstrijd een mening gegeven wordt over de kwaliteiten van de scheidsrechter. Hiermee wordt op voorhand al veel kritiek afgevangen, die anders tijdens de wedstrijd geuit zou worden. Ditzelfde wordt ook gevraagd aan de leiders van het team van Hapert waaraan leiding is gegeven. Tenslotte vult de begeleider zijn mening in op dat formulier. Op deze manier wordt vanuit drie invalshoeken een mening verkregen. Na afloop wordt dit besproken met de betreffende scheidsrechter en worden de belangrijkste complimenten en verbeterpunten aangereikt. Als het fluiten als leuk en leerzaam wordt ervaren is er na enige tijd de mogelijkheid om door te groeien naar wedstrijden 11×11 op een groot veld.

De kleding (muv de schoenen) wordt door de club verzorgd. Regelmatig zal er zelfs gefloten worden met een echt trio. Geen assistent scheidsrechters van de spelende teams maar onafhankelijke scheidsrechters in opleiding. Assistent-scheidsrechter is de meest ondergewaardeerde rol in het voetbal en veel moeilijker dan menigeen denkt. Moeilijker dan fluiten. Dat ervaren ze op deze manier waardoor begrip ontstaat voor hun assistenten. Ze kunnen beter aangeven waar die op moeten letten, waar die moeten lopen of staan en hoe de samenwerking moet zijn. Elkaar aan het werk zien en daarna samen evalueren is daarnaast ook erg leuk en leerzaam.

Voor de leiders, de spelers en de supporters geldt: heb begrip en respect! Geef deze jongens en meisjes de kans op het maken van fouten en het leren fluiten van wedstrijden! Tolereer geen (verbaal) wangedrag van eigen spelers, supporters of tegenstanders. Spreek elkaar daar op aan! Heb er begrip voor dat een scheidsrechter fouten maakt en behandel iedere scheidsrechter, maar zeker de jongere met respect! We hebben ze nu en later hard nodig! En bedenk: zonder scheids geen wedstrijd! Ik nodig iedereen, die denkt dat het allemaal zo simpel is uit om eens zelf een wedstrijd te fluiten. Wat ook helpt is je kennis van de spelregels actueel te houden. Heel veel discussies ontstaan omdat spelers, leiders en supporters de regels (hands, buiten spel, doorgebroken speler) niet goed kennen. Via internet is het volledige spelregelboek te downloaden en op www.voetbalmasterz.nl worden alle spelregels duidelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd en met voorbeelden toegelicht. Dus mogelijkheden volop.

Als we even ruim kijken hebben we de laatste jaren diverse mensen als KNVB scheidsrechter aan de slag zien gaan: Patrick Hoeks, Jochem Masman, Mohamed Ghorani, Jos Minkels, Luc Schoenmakers, Lars van Geet en meer recent Hendrik van Elst. Daarnaast heeft Sander van de Ven ook de opleiding gedaan, maar hij fluit liever voor de club. Ook worden onze scheidsrechters regelmatig gevraagd om wedstrijden op de Herdgang of in het Jan Louwers stadion te fluiten. Kortom: het kan een leuke hobby zijn naast het zelf voetballen.

Is je belangstelling gewekt en wil je ook graag iets betekenen als (assistent)scheidsrechter voor de club:  je kunt je melden bij Jos Minkels (josminkels118@gmail.com 06 51 28 30 45).