Aanstaande vrijdag 18 maart staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer op de planning. De ALV stond eigenlijk op 10 december 2021 gepland, echter door de coronamaatregelen van destijds hebben we die vergadering moeten uitstellen. Na een lange periode van corona en een online ledenvergadering in het voorjaar van 2021, zijn we blij dat we de vergadering weer op de ouderwetse manier in onze kantine mogen organiseren. De vergadering vangt aan om 19:30 uur.

Na afloop van de vergadering, vanaf ongeveer 20:30 uur, nodigt het bestuur van vv Hapert zijn vrijwilligers graag uit voor een gezellige vrijwilligersavond aangeboden door de vereniging. Op en door deze avond wil het bestuur iedereen bedanken voor de inzet van de afgelopen (Corona) seizoenen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  •     Opening
  •     Notulen van de vorige ledenvergadering op 23 april 2021 (online)
  •     Bestuursverkiezing
  •     Financieel verslag 2020 – 2021
  •     Verslag kascommissie 2020 – 2021
  •     Verkiezing kascommissie
  •     Vaststelling contributie 2022 – 2023
  •     Mededelingen Bestuur
  •     Rondvraag
  •     Sluiting/Aanvang vrijwilligersavondWij hopen dat U op de vergadering én vrijwilligersavond aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur  vv Hapert