Beste leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij U graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdagavond 9 december a.s. in onze kantine.
Aanvang: 19.30 uur
(Mocht het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal op 9 december in de kwartfinale staan dan wordt de aanvangstijd van de ledenvergadering vervroegd naar 18:30 uur zodat we om 20:00 uur in de kantine gezamenlijk naar deze wedstrijd kunnen gaan kijken)

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Notulen van de vorige ledenvergadering op 18 maart 2022
  • Bestuursverkiezing
  • Financieel verslag 2021 – 2022
  • Verslag kascommissie 2021 – 2022
  • Verkiezing kascommissie
  • Vaststelling contributie 2023 – 2024
  • Mededelingen Bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting/Borrel

Wij hopen dat U op de vergadering aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur vv Hapert