Beste leden van vv Hapert,

In de maand november staat traditiegetrouw altijd de algemene ledenvergadering (ALV) van vv Hapert gepland.

Vanwege de Corona maatregelen is het niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te organiseren. Het bestuur van vv Hapert acht het ook niet realistisch om een digitale ALV te organiseren.
Vandaar dat we hebben besloten, gebruikmakende van de corona spoedwet, om de ALV uit te stellen tot 4 maanden na de datum waarop de ALV van vv Hapert volgens de statuten gehouden zou moeten worden. Voor vv Hapert betekent dit er voor 1 mei 2021 een fysieke ALV georganiseerd dient te worden.
Wij vertrouwen erop dat er tijdens die periode geen beperkende maatregelen meer zijn en we zullen jullie tijdig informeren wanneer de ALV 2020 in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden.

Vragen over het uitstellen van de ALV 2020 kunnen gesteld worden via secretariaat@vvhapert.nl

MvGr.

Bestuur vv Hapert