Het Georganiseerd BurgerOverleg Hapert is een stichting, opgericht in 2008, die zich inzet voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Hapert. Het GBOH zet zich in voor een leefbaar dorp met voldoende voorzieningen voor haar inwoners op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, infrastructuur, dienstverlening, veiligheid, verenigingsleven en ontspanningsmogelijkheden.

De visie daarbij is dat het GBOH niet wil afwachten, maar in een vroegtijdige fase wil meedenken. Zij wil een volwaardige overlegpartner zijn en op basis van argumenten, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en communiceren met het gemeentebestuur en gemeentelijke organisaties. Het GBOH beperkt zich tot het behartigen van algemene belangen.

Tijdens de openbare bijeenkomsten worden door het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Bladel, in samenspraak met het GBOH, de actuele ontwikkelingen in Hapert toegelicht. De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om het college hierover te bevragen en daarnaast datgene wat er leeft in de Hapertse samenleving bij het college onder de aandacht te brengen.

Sinds haar oprichting bestaat het GBOH uit een selectie van groeperingen uit de dorpsgemeenschap Hapert. Vertegenwoordigers van culturele- en sportverenigingen, uit het onderwijs, de gezondheidszorg, winkeliers en industri√ęle ondernemers, het platform voor gehandicapten, ouderen- en jeugdorganisaties enz. zijn op persoonlijke titel uitgenodigd in het overlegplatform plaats te nemen. Samen vormen zij de¬†GBOH Klankbordgroep, bestaande uit ongeveer 25 personen.
Voor de coördinatie en behandeling van de operationele zaken afkomstig uit de klankbordgroep is het GBOH bestuur samengesteld.

Ook vv Hapert heeft zitting in de klankbordgroep in de persoon van bestuurslid Marco van den Heuvel (commissie PR/communicatie).

Dus mochten er vragen, suggesties of opmerkingen hebben waarvan u denkt dat het binnen het GBOH besproken dient te worden dan kunt u een mail sturen naar pr@vvhapert.nl. Er wordt dan bekeken of dit een zaak van het GBOH is en zo ja dan wordt dit in de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep besproken waarna dit weer wordt teruggekoppeld aan de vraagsteller. U kunt natuurlijk ook naar de openbare bijeenkomst gaan en daar uw vragen stellen.

Kijk voor meer informatie op de website: www.GBOH.nl